De 5 meest gebruikte hr & opleidingssubsidies

 1. KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interessante steunmaatregel die jou als ondernemer een financiële tegemoetkoming geeft wanneer je opleiding of advies aankoopt bij een geregistreerde dienstverlener (erkend voor KMO-portefeuille.

DOELGROEP: Kmo’s in Vlaanderen

DOEL: Opleiding en advies door geregistreerde dienstverleners, met het doel om de kwaliteit van je diensten te verbeteren

SUBSIDIE: maximaal € 7.500 per jaar

 • Tot 30% voor kleine ondernemingen
 • Tot 20% voor middelgrote ondernemingen

NIEUW: verhoogde steun voor cybersecurity opleiding of advies. Sinds kort kan je als kleine of middelgrote onderneming voor beperkte cybersecurity trajecten een hoger steunpercentage krijgen. Als kleine onderneming geniet je van een hogere tussenkomst van 45%. Middelgrote ondernemingen: 35%. Tot maximaal € 7.500 per jaar.

HOE AANVRAGEN? Uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding of het advies via www.kmo-portefeuille.be

UPDATE: Vanaf januari 2023 beperkt het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille zich tot een aantal toekomstgerichte thema’s. Lees hier wat dat voor jou als ondernemer betekent.

>> Meer over KMO-portefeuille

 

 

 

 1. Sectorfondsmiddelen

Sectorfondsen (zoals CEVORA) hebben o.a. als opdracht vormings- en tewerkstellingsactiviteiten te organiseren of te ondersteunen ten voordele van de werknemers binnen een bepaalde sector. Zo voorzien deze fondsen bijvoorbeeld opleidingspremies voor betalende opleidingen.

DOELGROEP: Kmo’s en grote ondernemingen

DOEL: Opleiding en tewerkstelling van personeel

SUBSIDIE: Bedrag of steunpercentage is afhankelijk van het sectorfonds

HOE AANVRAGEN? Procedure afhankelijk van het sectorfonds

WELK FONDS? Het paritair comité van de werknemer bepaalt bij welk sectorfonds je terecht kan.

>> Meer over sectorfondsmiddelen van CEVORA
>> Sectorfondsen

 

 1. ESF-subsidies

Met projecten binnen ESF (Europees Sociaal Fonds) wilt de overheid werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt verbeteren door het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau, te werken aan competentieversterking van de medewerkers binnen organisaties of door HR in de brede zin van het woord duurzaam te verbeteren. Een duurzaam loopbaanbeleid kan leiden tot een win-winsituatie voor zowel medewerker als organisatie. Enerzijds schept dit beleid zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers waardoor ze langer en meer gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Anderzijds is het gericht op het waarborgen van de continuïteit van de organisatie.

ESF subsidieert met andere woorden verschillende HR projecten van bedrijven. Bedrijven uit verschillende sectoren en social profit met één of meer vestigingen in Vlaanderen kunnen een subsidieaanvraag indienen. De voorwaarden variëren per call / oproep. Hou een oogje in het zeil want ESF lanceert meerdere keren per jaar verschillende HR oproepen met aandacht voor diversiteit en inclusie.

DOELGROEP: Kmo’s en soms grote ondernemingen

DOEL: Projecten gericht op de arbeidsmarkt (opleiding, verbeteren van toegang tot de arbeidsmarkt, digitalisering, …)

SUBSIDIE: Bedrag of steunpercentage varieert per oproep

HOE AANVRAGEN? Regelmatig worden er oproepen (calls) gelanceerd waarop je als bedrijf kan intekenen. Informatie over de lopende oproepen kan je terugvinden op de website. En schrijf zeker in op hun nieuwsbrief.

>> Meer over EFS-subsidies

 

 1. Vlaams Opleidingsverlof (VOV) / Betaald Educatief Verlof (BEV)

In tegenstelling tot de KMO-portefeuille die tussenkomt in de opleidingskost, vormen het Vlaams Opleidingsverlof en Betaald Educatief Verlof een tussenkomst in de loonkost van de werknemers die een erkende opleiding volgen. 

DOELGROEP: Kmo’s, vzw’s en grote ondernemingen waarvan de werknemers tewerkgesteld zijn in het Vlaams (VOV), Brussels of Waals Gewest (BEV). Overheidsbedrijven (openbare sector) zijn uitgesloten.

DOEL: Opleiding volgen tijdens de werkuren

SUBSIDIE: Forfaitair bedrag van € 21,30 per uur per deelnemer voor erkende opleidingen

 • BEV: maximaal 120 uur per voltijdse werknemer per schooljaar
 • VOV: maximaal 125 uur per voltijdse werknemer per schooljaar.

Wijziging: Het gemeenschappelijk initiatiefrecht (schooljaar 2021-2022) betekent dat er in totaal 250u per voltijdse medewerker in aanmerking komen:  125u Voor opleidingen op initiatief van de werkgever en 125u voor opleidingen op initiatief van de werknemer.

HOE AANVRAGEN?

 • VOV: Digitaal aanvragen via WSE-loket, uiterlijk 3 maanden na de start van de opleiding.
 • BEV: Aanvraag indienen bij het Brussels of Waals Gewest na het einde van het schooljaar.

>> Meer over VOV en BEV

 

 1. Werkbaarheidscheques

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE), kunnen eenmanszaken, KMO’s en grote ondernemingen (met minstens één werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de social profitsector tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen (én weg te werken). De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren. Win-win voor beide partijen met duurzame arbeidsrelaties tot gevolg.

DOELGROEP: Ondernemingen (zowel grote ondernemingen, kmo’s als eenmanszaken) uit de profit- en socialprofitsector, gevestigd in het Vlaams Gewest, die ten minste 1 werknemer tewerkstellen via arbeidsovereenkomst.

DOEL: Acties rond werkbaar werk, aangekocht bij een erkend dienstverlener kmo-portefeuille:

 • een meting of een scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen
 • en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan of meting. Begeleiding kan betekenen:
 • rapporteren over de werkbaarheid
 • opstellen van een werkbaarheidsplan of toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten die zijn opgenomen in dat plan
 • monitoren en opvolgen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk.

De organisatie moet zich tevens engageren om maatregelen en/of verbeterprojecten uit te voeren die voortvloeien uit de analyse of begeleiding.

 • advies, begeleiding en/of opleiding aankopen, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociale welbevinden van de medewerkers, meer bepaald voor:
 • aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers
 • competentieversterking die noodzakelijk is om werkbaar te kunnen werken
 • aanpak van een beleid rond het psychisch welbevinden en/of de mentale veerkracht/energie van werknemers (en werkgevers).

Het is aanbevolen om die acties uit te rollen in navolging van het resultaat van een risicoanalyse en/of eerder uitgevoerde scan.

Lees er hier meer over.

VOORWAARDEN: De onderneming moet zich engageren om, naar aanleiding van de analyse of begeleiding, maatregelen en/of verbeterprojecten uit te voeren op het vlak van werkbaar werk. Het effectief uitvoeren van de acties kan je niet financieren met middelen binnen deze oproep. Hiervoor kan je wel beroep doen op de kmo-portefeuille. Het plafond van de kmo-portefeuille wordt tijdelijk verhoogd met een maximum van € 5.000 in het specifieke jaar dat het plafond bereikt wordt.

SUBSIDIE: Tot € 10.000: 60% gesubsidieerd, 40% financiering door bedrijf

HOE AANVRAGEN? Online aanvragen via de applicatie van ESF-Vlaanderen

>> Meer over werkbaarheidscheques

 

WENS JE MEER INFO?

Neem gerust contact op met ons indien je hier vragen over hebt en ook andere mogelijkheden op vlak van subsidies wenst te ontdekken.

We bekijken graag samen met je wat de mogelijkheden zijn tijdens een vrijblijvende kennismaking, gevolgd door een subsidiescan. We zetten alles samen op een rijtje, afhankelijk van de sector en het project dat je aan het uitwerken bent.
Wil je daarna met ons verder? Dan zorgen we samen voor een sterk subsidiedossier.
We nemen alle zorgen uit handen, halen subsidies voor je binnen en volgen alles op.

Bedankt voor uw vertrouwen en veel plezier!