Ecologische en veilige vrachtwagens worden beloond…

 27-01-2018

Subsidie vrachtwagen : sinds kort moedigt overheid ondernemers aan om te investeren in ecologisch en veilig transport. Plant u investeringen of heeft u vanaf 2017 geïnvesteerd in maatregelen zoals: automatische versnellingsbak, rijassistentiesystemen, luchtverende stoel, retarder, maatregelen ter vermijding van diefstal, camerasystemen voor achterwaarts rijden en parkeren, airconditioningsysteem en nog veel meer… dan kunt u per vrachtwagen t.e.m. 5.000 EUR subsidie krijgen. Het plafond van 5.000 euro subsidie per voertuig slaat alleen op de trekkers, maar de maatregelen mogen ook geïnstalleerd worden op de trailers. Een bedrijf met 3 trekkers en 4 trailers krijgt dus maximaal 15.000 euro subsidie.

 


Wie komt in aanmerking?

Deze maatregel is niet enkel van toepassing voor de transportsector, maar is ruimer opengetrokken naar andere sectoren: Bedrijven die investeren in vrachtwagen(s) van > 3,5 ton.


Welke uitgaven komen in aanmerking voor subsidie vrachtwagen?

Onder uitgaven wordt verstaan de aankoop, huur of leasing van de in aanmerking komende diensten en goederen. Facturen moeten betrekking hebben op vrachtwagens van meer dan 3,5 ton en dateren van na 01/01/2017. Uitgaven of maatregelen voor voertuigen die minder dan drie jaar in de onderneming aanwezig blijven komen niet in aanmerking en ook installatiekosten niet.


Enkele voorwaarden:
 

  • een exploitatiezetel hebben in het Vlaams Gewest.
  • en aanvaarde rechtsvorm hebben (eenmanszaak, nv, bvba …).
  • geen onderneming in moeilijkheden zijn.
  • max. bedrag aan gekregen subsidies in 3 jaar niet overschrijden.
  • per steunaanvraag moet het totaal aan ingediende uitgaven minimaal 1.000 euro bedragen excl BTW.
  • Per kalenderjaar kan er maar 1 digitale steunaanvraag gebeuren.
  • Er kunnen nu nog 2 steunaanvragen ingediend worden (één per kalenderjaar: in 2018 en in 2019).
  • Max. 100.000 euro per onderneming voor uitgaven gemaakt in 2017, 2018 en 2019.
  • Er zijn nog andere voorwaarden.


Wij nemen de zorgen uit handen: subsidiebegeleiding van A tot Z

Wij zoeken voor u alles uit en zorgen voor de opmaak van uw dossier. Zo bespaart u tijd en bent u zeker dat de aanvraag juist gebeurt.


Contact:

Twijfelt u over deze of andere subsidies of initiatieven? Of gehoord van een premie, maar lijkt het te ingewikkeld? Neem hiervoor contact op met ons op info@bizburo.be, wij wijzen je graag de weg!

Lees ook: https://bizburo.be/export-subsidies/
Lees ook: 
https://bizburo.be/esf-subsidies/

 

Terug naar de website: www.bizburo.be

Tatyana Vitalyova –  Subsidieadviseur

Over ons
BizBuro is opgericht vanuit de overtuiging dat alle kansen optimaal benut moeten worden. Daarom begeleiden wij ondernemers bij het waarmaken van hun ambities, door hen te ondersteunen op gebied van subsidies.
Onze contactgegevens
Jan Palfijnstraat 1B / 23, 8500 Kortrijk
+32 471 52 40 51
info@bizburo.be
BE0844.839.613

Bedankt voor uw vertrouwen en veel plezier!